Booking

Log in

Legal

Lula d.o.o.

Liburnska obala 6,  23 000 Zadar

Upisano kod Trgovačkog suda  u Zadru. MBS: 110004377  
OIB: 96094645379 | Član uprave: Nicholas Colgan | Temeljni kapital 21.000,00 kn uplaćen u cijelosti. | Žiro račun (IBAN): HR72 2330003 1100327167, Splitska banka